Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2014.gads

IEPIRKUMS IeM IC 2014/40

Iepirkuma priekšmets: 
E-pakalpojuma “Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” papildināšana

IEPIRKUMS IeM IC 2014/37

Iepirkuma priekšmets: 
Grēdošanas moduļu piegāde un uzstādīšana korporācijas Cisco Systems ražojuma komutatoriem

IEPIRKUMS IeM IC 2014/19

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas specifisko gala iekārtu (radiostacijas) un to aksesuāru iegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/31

Iepirkuma priekšmets: 
Datu bāzu produkcijas vides serveru modernizācija, ražotāja garantijas, programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana

IEPIRKUMS IeM IC 2014/30

Iepirkuma priekšmets: 
E-pakalpojuma “Ieroču reģistrācija, atļauju, licenču un sertifikātu pārbaude” papildināšana ar veselības pārbaužu un kontrolšāvienu datu atrādīšanu

IEPIRKUMS IeM IC 2014/26

Iepirkuma priekšmets: 
Telefonsarunu ierakstu sistēmu uzturēšana un remonts (uz diviem gadiem)“

IEPIRKUMS IeM IC 2014/29

Iepirkuma priekšmets: 
Bezvadu datu pārraides tīkla Terehovas robežkontroles punktā uz Zilupes dzelzceļa robežkontroles punktā uzturēšanai

IEPIRKUMS IeM IC 2014/28

Iepirkuma priekšmets: 
Eksperta veikto izmeklēšanas darbību uzskaites informācijas sistēmas izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/27

Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās infrastruktūras iegāde MobApp interneta pārlūkprogrammas versijas testēšanas vajadzībām

IEPIRKUMS IeM IC 2014/22

Iepirkuma priekšmets: 
Pasažieru datu reģistra (PDR) sistēmas analītiskās programmatūras izstrāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/12

Iepirkuma priekšmets: 
Zvanītāja atrašanās vietas datu bāzes uzturēšana uz diviem gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2014/24 ERAF

Iepirkuma priekšmets: 
Virtuālo darbstaciju aparatūras platformas piegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/23

Iepirkuma priekšmets: 
Cisco balss vārteju iegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2014/21

Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas sistēmas "IRRVIS" attīstība un uzturēšana (uz 5 gadiem)

IEPIRKUMS IeM IC 2014/16

Iepirkuma priekšmets: 
Mikroviļņu sakaru sistēmas elektrobarošanas sistēmas iegāde (modernizācija)

Lapas