Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2015.gads

IEPIRKUMS IeM IC 2015/29

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas radiosakaru sistēmas modernizācija, uzturēšana un tehniskais atbalsts, kā arī gala iekārtu un to aksesuāru iegāde uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/27

Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru un šifrēšanas iekārtu modernizēšana, programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts uz 3 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/28

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas VoIP telekomunikācijas sistēmas uz Cisco UCM bāzes tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde uz 2 (diviem) gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/38

Iepirkuma priekšmets: 
Check Point programmatūras jauninājumu un tehniskā atbalsta abonēšana

IEPIRKUMS IeM IC 2015/36

Iepirkuma priekšmets: 
Speciālo skaņas un gaismas iekārtu remonts ugunsdzēsības autotransportam uz 2 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/37

Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla drošības iekārtu pēcgarantijas uzturēšana

IEPIRKUMS IeM IC 2015/34

Iepirkuma priekšmets: 
"Datortīkla pretielaušanās sistēmas paplašināšana"

IEPIRKUMS IeM IC 2015/33

Iepirkuma priekšmets: 
Datubāzu serveru pēcgarantijas apkalpošana un programmatūras jauninājumu abonēšana

IEPIRKUMS IeM IC 2015/35

Iepirkuma priekšmets: 
Apsardzes signalizāciju signālu apkalpošana uz 5 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/31

Iepirkuma priekšmets: 
Starpniekserveru programmatūras jauninājumu abonēšana un tehniskais atbalsts

IEPIRKUMS IeM IC 2015/30

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra servertelpu klimata kontroles iekārtu tehniskā apkope un avārijas bojājumu novēršana uz 2 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/22

Iepirkuma priekšmets: 
Serveru tehnikas iegāde

IEPIRKUMS IeM IC 2015/26

Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra servertelpu klimata kontroles iekārtu tehniskā apkope un avārijas bojājumu novēršana uz 2 gadiem

IEPIRKUMS IeM IC 2015/25

Iepirkuma priekšmets: 
Tehniskās infrastruktūras iegāde Pasažieru datu reģistra sistēmas izveidei un uzturēšanai

IEPIRKUMS IeM IC 2015/23

Iepirkuma priekšmets: 
Mobilo telefonu iegāde

Lapas