Jaunumi
covidpass_iecelotaju_anketa

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” minētajam, ir atvieglota ieceļošana Latvijā no ārvalstīm, proti, pret COVID-19 vakcinētās, kā arī pārslimojušās personas, uzrādot derīgu digitālo Covid-19 sertifikātu, no vairuma valstu drīkst ieceļot Latvijā, neveicot obligāto testu un nedodoties pašizolācijā, taču joprojām visām personām, kuras iecerējušas ieceļot Latvijā, tīmekļvietnē Covidpass.lv ir jāaizpilda elektroniskā ieceļotāju apliecinājuma anketa.

Apliecinājuma aizpildīšana ir obligāta visiem ieceļotājiem, un tas ir jāveic ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas robežas šķērsošanas.

Pēc apliecinājuma anketas aizpildīšanas ieceļotājs saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. Kods ir nepieciešams, lai pārvadātāji, Veselības inspekcija, Valsts policija, pašvaldības policija un robežsargi varētu pārliecināties par noteikto ierobežojumu ievērošanu.

Lai ceļošana būtu mierpilna, aicinām iepazīties ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Svarīgākais par Covidpass ieceļotāju apliecinājuma anketu

Apliecinājuma anketā jāapstiprina ieceļošana Latvijas Republikā, atzīmējot kādu no šiem statusiem:

  • personai ir Eiropas savienībā atzīts sadarbspējīgs digitālais COVID-19 sertifikāts, kurš apliecina vakcinācijas pabeigšanu, pārslimošanas faktu;
  • persona var norādīt iemeslu ieceļošanai, ja uz personu attiecas kāds no Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” minētajiem izņēmumiem, kas ļauj neuzrādīt Eiropas digitāla COVID-19 sertifikātu;
  • persona var apliecināt, ka 72 stundas pirms ieceļošanas Latvijas Republikā, ir veikusi COVID-19 testu un testa rezultāts ir negatīvs, kā arī persona ir Latvijas Republikas valstspiederīgais vai Eiropas Savienības pastāvīgais iedzīvotājs ar uzturēšanās atļauju Latvijā un ceļo, izmantojot privāto transportlīdzekli.

Apliecinājumā jānorāda šādi personas dati:

  • vārds, uzvārds;
  • personas kods vai ceļošanas dokumenta numurs;
  • kontakttālrunis un e-pasta adrese;
  • ieceļošanas datums;
  • cita uzraugošajām institūcijām nepieciešama informācija (adrese pašizolācijas nepieciešamības gadījumā, transportlīdzekļa numurs u.tml.).

Apliecinājums ir jāaizpilda katru reizi par sevi, bērniem un aizbildnībā esošām personām, izņemot atsevišķus gadījumus. Reizi 30 dienās apliecinājumu atļauts iesniegt Ministru kabineta noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 151. punktā minētajām personām.

Pēc anketas aizpildīšanas persona ierīces ekrānā un savā e-pastā saņems personificētu QR kodu, kas apliecinās datu iesniegšanu. 

Katrai pilngadīgai personai apliecinājums ir jāaizpilda atsevišķi, nepilngadīgām personām apliecinājumu aizpilda vecāki vai likumīgie aizbildņi. 

Personas sniegtā informācija tiks automātiski nodoti Valsts policijai. Valsts robežsardze un Slimību profilakses un kontroles centrs pēc nepieciešamības varēs piekļūt personas datiem. 

Personas dati tiks uzglabāti 30 dienas ar mērķi saņemto informāciju izmantot epidemioloģiskās drošības nodrošināšanai un kontaktpersonu izsekojamībai. Pēc 30 dienām personas dati tiks automātiski dzēsti.

Ceļošanas dokuments ir personas pase vai personas apliecība, kuru izmantojat Latvijas Republikas robežas šķērsošanai.

Ja gadījumā QR kods tiks nozaudēts, tīmekļvietnē ir izveidota funkcija “saņemt QR kodu” atkārtoti, ievadot e-pasta adresi.

Ja anketa aizpildīta kļūdaini, apliecinājumu var aizpildīt atkārtoti. 

 

Vairāk par Covidpass ieceļotāju apliecinājuma anketu - https://covid19.gov.lv/atbalsts-sabiedribai/piesardziga-celosana/covidpasslv-iecelotaju-apliecinajuma-anketa.

Ja rodas jautājumi par Covidpass.lv lietošanu, sazinieties ar Informācijas centra pakalpojumu dienestu: tālr. +371 67219111, e-pasta adrese: pd@ic.iem.gov.lv.

 

Tāpat informējam, ka gadījumos, kad šķērsosiet Latvijas Republikas robežu, jums tiks nosūtīta atgādinājuma īsziņa par Covidpass ieceļotāju apliecinājuma anketas aizpildīšanu, neatkarīgi no tās faktiskās aizpildes. Ja to jau būsiet aizpildījis, atkārtotas darbības pēc īsziņas saņemšanas nav jāveic. 

 

Papildu informācija:

IeM Informācijas centrs

Tālr.: 67208025, 26233948

E-pasts: jurita.mikovica@ic.iem.gov.lv

Mājaslapa: www.covidpass.lv