Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/4 EĀRF

Līgumcena: 
48910,00 LVL (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Lattelecom"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 18 Aprīlis, 2012 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/4 EĀRF
CPV klasifikators: 
64210000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Optiskās šķiedras kabeļu tīkla modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 36 292 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2012.gada 15.jūnijam
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 16 Aprīlis, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 15 Marts, 2012 - 13:30