Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/5 EĀRF

Līgumcena: 
27 944,60 LVL neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
1.daļai: SIA "iPro";
2.daļai: SIA "Belam-Rīga".
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 13 Jūnijs, 2012 - 15:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 23 Jūlijs, 2012 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/5 EĀRF
CPV klasifikators: 
30213000-5
Iepirkuma priekšmets: 
SIS II datu apstrādes datortehnikas modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
1.Iepirkuma daļai 7700,00 Ls (bez PVN)
2.Iepirkuma daļai 25427,61 (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 24 Maijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 26 Aprīlis, 2012 - 16:00