Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2011/2

Līgumcena: 
11 200,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „E-Pasaule”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 25 Februāris, 2011 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Jūnijs, 2011 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/2
CPV klasifikators: 
72267100-0
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas padotībā esošās iestādes dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalstu un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam.
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 11 200 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 21 Februāris, 2011 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 10 Februāris, 2011 - 09:15