Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/33

Līgumcena: 
8 561,86 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Interfeis"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 27 Maijs, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 6 Jūnijs, 2011 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/33
CPV klasifikators: 
72611000-6
Iepirkuma priekšmets: 
Ekspluatācijas materiālu iegāde un datortehnikas remonts
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 50 000 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
24 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 12 Aprīlis, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 7 Marts, 2011 - 09:30