Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/4

Līgumcena: 
1 575,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
Līguma izpildītājs 5. iepirkuma daļai: Varis Rudzītis
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/4
CPV klasifikators: 
72266000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts 6 daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 1 750 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:30