Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/3

Līgumcena: 
106 218,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA " Santa Monica Networks"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 3 Maijs, 2012 - 09:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 7 Jūlijs, 2011 - 14:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ēvalds Utināns, 67219499
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
evalds.utinans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/3
CPV klasifikators: 
50332000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas VoIP telefonijas sistēmas uz Cisco UCM bāzes avārijas bojājumu novēršanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
virs ES līgumcenu sliekšņa
Iepirkuma atvēršana: 
Sestdiena, 4 Jūnijs, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 19 Maijs, 2011 - 09:45