Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/5

Līgumcena: 
19 722,09 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 20 Jūnijs, 2011 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 22 Augusts, 2011 - 10:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/5
CPV klasifikators: 
72253000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Sistēmas Axios Assyst tehniskais atbalsts vienam gadam
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 6 Jūnijs, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 26 Maijs, 2011 - 10:00