Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/10

Līgumcena: 
1. iepirkuma daļai 1 326,00 latu (ar PVN); 2. iepirkuma daļai 1 365,00 latu (bez PVN); 3. iepirkuma daļai 1 365,00 latu (bez PVN); 4. iepirkuma daļai 1 365,00 latu (bez PVN); 5. iepirkuma daļai 1 365,00 latu (bez PVN).
Līguma izpildītājs: 
Līguma izpildītājs 1. iepirkuma daļai Aigars Evardsons; Līguma izpildītājs 2. iepirkuma daļai Uno Stangvils; Līguma izpildītājs 3. iepirkuma daļai Aelita Zīle; Līguma izpildītājs 4. iepirkuma daļai Jurģis Ķiploks; Līguma izpildītājs 5. iepirkuma daļai
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 19 Jūlijs, 2011 - 14:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 20 Jūlijs, 2011 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/10
CPV klasifikators: 
72266000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts 5 daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 1 750 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 12 Jūlijs, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 13 Jūnijs, 2011 - 10:45