Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/11

Līgumcena: 
6 786,10 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "EIROPARKS"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 25 Jūlijs, 2011 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 19 Augusts, 2011 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Arnis Brūvers, 67219558
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
arnis.bruvers@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/11
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
IeM telekomunikāciju sistēmas uz PBX Meridian-1 bāzes modernizācijas komplektu piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 20000 Ls bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 25 Jūlijs, 2011 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 8 Jūlijs, 2011 - 11:15