Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/14

Līgumcena: 
12 104,44 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Vallin Baltic"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 17 Augusts, 2011 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 31 Augusts, 2011 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Kaspars Sīlis tel. 67219092
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
kaspars.silis@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/14
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
IeM austrumu robežas mikroviļņu sakaru sistēmas elektrobarošanas bloku iegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 14800 Ls bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Iepirkuma procedūra tiek veikta atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 8. pantam
Līguma darbības termiņš: 
30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 12 Augusts, 2011 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 1 Augusts, 2011 - 11:15