Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/22

Līgumcena: 
25 171,50 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Datu tehnoloģiju grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 22 Septembris, 2011 - 14:45
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 23 Septembris, 2011 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ēvalds Utināns, 67219499
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
evalds.utinans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/22
CPV klasifikators: 
32412100-5
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas administratīvās ēkas Stabu ielā 89 telekomunikāciju tīkla modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
zem ES līgumcenu sliekšņa
Līguma darbības termiņš: 
60 dienas no līguma noslēgšanas brīža
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 19 Septembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 18 Augusts, 2011 - 14:15