Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Ārvalstu tūristu deklarāciju reģistrācijas un apstrādes sistēma

IS ir slēgta!

Funkcijas, uzdevumi un mērķi

Sistēma piedāvā gan manuāli, gan elektroniski iesniegt ārvalstu tūristu deklarācijas

Tiesiskais pamats

LR Ministru kabineta 03.04.2007. noteikumi Nr. 226 „Noteikumi par ārzemnieka deklarācijas veidlapas aizpildīšanas, glabāšanas un nodošanas kārtību”

Tūrisma likums (pieņemts 17.09.1998 stājies spēkā no 01.01.1999.)

Uzkrātā informācija

  • par ārvalstu tūristiem, kuri uzturas Latvijā, deklarācijām;

Kas sniedz ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

  • Valsts policija;
  • Valsts robežsardze;

Kā tiek sniegtas ziņas iekļaušanai informācijas sistēmā?

  • Izmantojot ievadi tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Kā var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • izmantojot informācijas sistēmu tiešsaistes datu pārraides režīmā;

Kas var saņemt ziņas no informācijas sistēmas?

  • Valsts policija;
  • Valsts robežsardze;

Kā tiek organizēta apmācība darbam ar informācijas sistēmu?

Ja lietotājam ir nepieciešama apmācība darbam ar informācijas sistēmu, jāsazinās ar Apmācību daļu. Piešķirot lietotājam datu ievades/korekcijas tiesības, apmācības ir obligātas.