Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/23

Līgumcena: 
6 356,87 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 26 Septembris, 2011 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 1 Novembris, 2011 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/23
CPV klasifikators: 
48210000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsmūru programmatūras jauninājums
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2011.gada 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 26 Septembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 13 Septembris, 2011 - 11:00