Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/26

Līgumcena: 
705 698,40 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „ABC Software”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 9 Novembris, 2011 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 9 Novembris, 2011 - 15:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/26
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Nacionālo Biometrijas datu apstrādes sistēmas integrācija ar Šengenas informācijas sistēmu II (SIS II) un Latvijas Republika Iekšlietu ministrijas integrēto informācijas sistēmu programmatūras izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
No līguma parakstīšanas brīža līdz 2012.gada 30.novembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 7 Novembris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Svētdiena, 25 Septembris, 2011 - 11:00