Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/29

Līgumcena: 
48 761,12 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Lattelecom"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 8 Novembris, 2011 - 14:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 10 Novembris, 2011 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Agnese Rīna 67219484
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019019
E-pasts: 
agnese.rina@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/29
CPV klasifikators: 
32522000-8
Iepirkuma priekšmets: 
VoIP telefonu aparātu iegāde Iekšlietu ministrijas telekomunikāciju tīkla modernizācijai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 73 000 Ls bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 7 Novembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 7 Oktobris, 2011 - 11:15