Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/30

Līgumcena: 
25 504,70 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 9 Maijs, 2012 - 11:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 9 Maijs, 2012 - 11:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Emīls Zeliksons tel. 67208725
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019019
E-pasts: 
e-pasts emils@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/30
CPV klasifikators: 
32541000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Komutācijas iekārtu iegāde Iekšlietu ministrijas VoIP telekomunikāciju tīkla modernizācijai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 27 000 Ls bez PVN
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
15 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 9 Novembris, 2011 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 11 Oktobris, 2011 - 11:30