Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/35

Līgumcena: 
1. daļai 348,00 latu (bez PVN); 2. daļai 948,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
1. daļai SIA „MicroDot”; 2. daļai SIA „MicroDot”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 21 Novembris, 2011 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 22 Novembris, 2011 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/35
CPV klasifikators: 
1. daļai 22150000-6 2. daļai 22160000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Informatīvo materiālu izstrāde projekta „Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšana” ietvaros
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts divās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Par pirmo daļu līdz 3 400,00 latu (bez PVN)
Par otro daļu līdz 6 600,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
10 dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 21 Novembris, 2011 - 15:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 7 Novembris, 2011 - 15:00