Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2011/37

Līgumcena: 
10 000,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ABC software"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 21 Novembris, 2011 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 11 Janvāris, 2012 - 15:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2011/37
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Notiesāto personu identifikācijas iespēju paaugstināšanas risinājuma papildināšana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10 000,00 latiem (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
10 dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 21 Novembris, 2011 - 15:15
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 7 Novembris, 2011 - 15:00