Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/1

Līgumcena: 
11 370,45 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „E-pasaule”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 29 Janvāris, 2010 - 15:15
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 29 Janvāris, 2010 - 16:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/1
CPV klasifikators: 
72267100-0
Iepirkuma priekšmets: 
Iekšlietu ministrijas dokumentu vadības sistēmas „DocsVision” atbalstu un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
12 mēneši no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 28 Janvāris, 2010 - 09:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 12 Janvāris, 2010 - 13:15