Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC V-2010/2

Līgumcena: 
2 560 000,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Komerccentrs DATI grupa"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Piektdiena, 16 Jūlijs, 2010 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 22 Jūlijs, 2010 - 13:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
672019046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2010/2
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Biometrijas datu apstrādes sistēmas izstrāde un piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums dalīts trijās daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
virs ES līgumcenu sliekšņa
Vērtēšanas kritēriji: 
Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums
Līguma darbības termiņš: 
līdz 2011.gada 30.jūnijam
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 3 Jūnijs, 2010 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 29 Janvāris, 2010 - 13:15