Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2009/9

Līgumcena: 
6160,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „E-pasaule”
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 17 Aprīlis, 2009 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Raimonds Reinicāns, tālr. 7208787
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Raimonds.Reinicans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2009/9
CPV klasifikators: 
72262000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Dokumentu automātiska reģistrācija DocsVision sistēmā
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 7000,00 Ls bez PVN
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 16 Aprīlis, 2009 - 10:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 9 Aprīlis, 2009 - 11:45