Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/2

Līgumcena: 
LVL 9880,00 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Metrika”, Reģ. Nr. LV 40003738577
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 26 Februāris, 2008 - 09:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andris Magaznieks, tālr. 7219043
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208119
E-pasts: 
Andris.Magaznieks@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/4
Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra pakalpojumu pārvaldības sistēmas uzlabojumu realizācija, kā arī nepieciešamo procedūru un saistīto dokumentu izstrāde
Līguma darbības termiņš: 
līdz 01.05.2008
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 12 Februāris, 2008 - 09:15
Faili: