Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/11

Līgumcena: 
LVL 8232,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „E Pasaule” Reģ. Nr. 50003457011
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 19 Maijs, 2008 - 09:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Lauris Lauks (67208634)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
lauris.lauks@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/11
CPV klasifikators: 
72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
"DocsVision"lietvedības sistēmas licenču uzturēšanas un tehniskā atbalsta pakalpojuma iegāde vienam gadam
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 31.12.2009
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 30 Aprīlis, 2008 - 10:00
Faili: