Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2008/22

Līgumcena: 
LVL 9980,69, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “ PRIMETE” Reģ. Nr. LV 40003128982
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 10 Novembris, 2008 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (67208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2008/22
CPV klasifikators: 
51700000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Automātisko Gāzes ugunsdzēšanas sistēmas montāža (uzstādīšana)
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 9990,00 Ls., bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 19.12.2008
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 7 Novembris, 2008 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 31 Oktobris, 2008 - 11:00
Faili: