Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/03

Līguma izpildītājs: 
Nav. Saskaņa ar Publisko iepirkumu likuma 38.panta par iepirkuma procedūras izbeigšanu, pieņēma lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 29 Janvāris, 2007 - 10:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/03
CPV klasifikators: 
31625000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības sistēmas apkope 2007. – 31.12.2009
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 1700,00 Ls.
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 31.12.2009
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 22 Janvāris, 2007 - 13:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 16 Janvāris, 2007 - 10:45