Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/12

Līgumcena: 
LVL 1699,92 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “BTI Elektro”, Reģ. Nr. 40003340489
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 7 Februāris, 2007 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/12
CPV klasifikators: 
31625000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Ugunsdrošības sistēmas apkope 2007. – 31.12.2009.
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 1700,00 Ls., bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2009
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 5 Februāris, 2007 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 30 Janvāris, 2007 - 11:15