Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC V-2007/13

Līgumcena: 
LVL 1792,00 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “Certus”, Reģ. Nr. 50003340391
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Otrdiena, 24 Aprīlis, 2007 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/13
CPV klasifikators: 
500730000-1
Iepirkuma priekšmets: 
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Informācijas centrā kondicionētāju 2007. – 31.12.2008 tehniska apkope
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.12.2008
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 19 Aprīlis, 2007 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 12 Aprīlis, 2007 - 11:15