Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/15

Līgumcena: 
LVL 2169,40 Ls, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
Rīgas psihoneiroloģisko slimnieku rehabilitācija, Reģ. Nr. 40003069867
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 23 Aprīlis, 2007 - 11:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Balabajs,tālr.7208051
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Balabajs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/15
CPV klasifikators: 
21211100-6
Iepirkuma priekšmets: 
Paredzamā iepirkuma priekšmets: Informācijas centra Arhīva nodaļai 4 000 kartona kārbu
Līguma darbības termiņš: 
3 nedēļas. no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 20 Aprīlis, 2007 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Sestdiena, 14 Aprīlis, 2007 - 11:30
Faili: