Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/16

Līgumcena: 
LVL 4500,00 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Jauno Tehnoloģiju Centrs”, Reģ. Nr. 40003524861
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 16 Maijs, 2007 - 11:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andris Magaznieks, tālr. 7208119
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Andris.Magaznieks@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/16
CPV klasifikators: 
80427000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Paredzamā iepirkuma priekšmets: apmācība programmatūras testēšanas jautājumos
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 4500,00 Ls bez PVN.
Līguma darbības termiņš: 
līdz 31.07.2007
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 16 Maijs, 2007 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 9 Maijs, 2007 - 11:45
Faili: