Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/17

Līgumcena: 
LVL 1350,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “CERTUS”, Reģ. Nr. 5003340391
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 21 Maijs, 2007 - 12:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/17
CPV klasifikators: 
29231220-5
Iepirkuma priekšmets: 
Gaisa kondicionētāju piegāde un montāža
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 1400,00 LVL bez PVN.
Līguma darbības termiņš: 
3 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 21 Maijs, 2007 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 15 Maijs, 2007 - 12:45
Faili: