Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/18

Līgumcena: 
LVL 2095,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
A/S „Capital” Rēģ. Nr. LV 4003088497
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 23 Maijs, 2007 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/18
CPV klasifikators: 
31154000-0
Iepirkuma priekšmets: 
Nepārtrauktas barošanas bloku piegāde
Iepirkuma daļa: 
līdz 2415,00 LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
2 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 23 Maijs, 2007 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 17 Maijs, 2007 - 13:00