Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/22

Līgumcena: 
LVL 3923,73, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “ AVT Technology” Reģ. Nr. LV 40003691755
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 1 Jūnijs, 2007 - 13:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Aleksandrs Lučkins (7208762)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Aleksandrs.Luckins@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/22
CPV klasifikators: 
30121120-0
Iepirkuma priekšmets: 
Daudzfunkciju iekārtas piegāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 3940,00 LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
2 nedēļas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 30 Maijs, 2007 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 25 Maijs, 2007 - 13:00