Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/24

Līgumcena: 
LVL 8280,00 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA „Metrika”, Reģ. Nr. LV 40003738577
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 25 Jūnijs, 2007 - 13:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andris Magaznieks, tālr. 7208119
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
Andris.Magaznieks@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/23
Iepirkuma priekšmets: 
Informācijas centra Palīdzības (pakalpojumu) dienesta ieviešana, tā darbībai nepieciešamo procedūru un saistīto dokumentu izstrāde
Līguma darbības termiņš: 
līdz 08.08.2007
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 22 Jūnijs, 2007 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 13 Jūnijs, 2007 - 13:30
Faili: