Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/32

Līgumcena: 
LVL 4002,45, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “Santa Monica Networks” reģ. Nr. LV40003629130
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 17 Oktobris, 2007 - 13:45
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andrejs Noženkovs, tālr. 7208024
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
andrejs.nozenkovs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/32
CPV klasifikators: 
72250000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Kompānijas Cisco Systems ražojuma iekārtu tehniskā servisa SMARTnet 8x5xNBD garantijas remonta un apkalpošanas, programmatūras jauninājumu abonēšanas (software subscription) pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 4600,- LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
no 2008. gada 1. janvāra līdz 2010. gada 31. decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 11 Oktobris, 2007 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 5 Oktobris, 2007 - 13:45