Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/33

Līgumcena: 
LVL 4 213,59 neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “iPro” reģ. Nr. LV40003521916
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 17 Oktobris, 2007 - 14:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andrejs Noženkovs, tālr. 7208024
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
andrejs.nozenkovs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/33
CPV klasifikators: 
72250000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Stratum VPN iekārtu tehniskā servisa, garantijas remonta un apkalpošanas pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 4250,- LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
no 2008.g. 1.janvara līdz 2008.g. 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 11 Oktobris, 2007 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 5 Oktobris, 2007 - 14:00