Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr.: IeM IC 2007/36

Līgumcena: 
LVL 8727,12, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
SIA “Santa Monica Networks” reģ. Nr. LV40003629130
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 26 Oktobris, 2007 - 14:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Andrejs Noženkovs, tālr. 7208024
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
andrejs.nozenkovs@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/36
CPV klasifikators: 
32420000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Kompānijas Cisco Systems Inc. ražojuma iekārtu piegāde un ar tām saistīto tehniskā servisa SMARTnet ONSITE 8x5xNBD garantijas remonta un apkalpošanas, programmatūras jauninājumu abonēšanas (software subscription) pakalpojumu nodrošināšana
Paredzamā līgumcena par daļu: 
līdz 10000, - LVL bez PVN
Līguma darbības termiņš: 
Iekārtu piegāde līdz 2007.gada 30.novembrim. Tehniskā servisa pakalpojumu sniegšana jānodrošina no 2008.g. 1.janvāra līdz 2010.g. 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Ceturdiena, 18 Oktobris, 2007 - 13:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 12 Oktobris, 2007 - 14:15