Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS Nr: IeM IC V-2007/43

Līgumcena: 
CAD 7194,00, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli
Līguma izpildītājs: 
Callio Technologies” Inc Reģ. Nr. 6588361 Canada Inc
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 7 Decembris, 2007 - 15:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Sergejs Kanteruks tālrunis +371 67208634,
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
7208219
E-pasts: 
itn@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC V-2007/43
CPV klasifikators: 
72261000-2
Iepirkuma priekšmets: 
Drošības pārvaldības rīka atbalsts un tiesības jaunāku versiju uzstādīšanai vienam gadam
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 31.12.2009
Iepirkuma atvēršana: 
Trešdiena, 5 Decembris, 2007 - 08:30
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Svētdiena, 25 Novembris, 2007 - 12:15