Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

Administratīvo pārkāpumu uzskaites nodaļa

Vadītājs: 
Margita Kukjāne
Adrese: 
Bruņinieku 72B, Rīga, LV-1009
Tālrunis: 
+371 67208544 nodaļas vadītājs
+371 67208776 Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēma, Audžuģimeņu informācijas sistēma, Uzskaišu kategorijas
+371 67208151 Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas, Ceļu policijas reģistrs, Autopārvadājumu kontroles uzskaites sistēma
+371 67208786 Administratīvos pārkāpumus izdarījušās personas (naudas sodu nomaksa)
Fakss: 
+371 67208446