Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/7

Līgumcena: 
9 200,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „ABC Software”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 13 Jūnijs, 2012 - 14:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 12 Jūlijs, 2012 - 10:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/7
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas papildināšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 999,99 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
15 dienas no līguma spēkā stāšanās dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 11 Jūnijs, 2012 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 25 Maijs, 2012 - 10:30