Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/8

Līgumcena: 
19 000,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "Sinerta"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Trešdiena, 18 Jūlijs, 2012 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 13 Septembris, 2012 - 09:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/8
CPV klasifikators: 
30125100-2
Iepirkuma priekšmets: 
Drukas iekārtu piederumu uzpilde, iegāde un piegāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 19 000 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz tiek sasniegta iegādes summa 19 000 latu (bez PVN)
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 10 Jūlijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 19 Jūnijs, 2012 - 10:30