Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/9

Līgumcena: 
50 380,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Komerccentrs DATI grupa”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Otrdiena, 31 Jūlijs, 2012 - 15:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Augusts, 2012 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/9
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Pirkstu nospiedumu datu apmaiņas moduļa izstrāde
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 50 892,00 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
2 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 23 Jūlijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 21 Jūnijs, 2012 - 10:00