Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/11

Līgumcena: 
38 875,60 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Stallion”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 30 Jūlijs, 2012 - 15:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Piektdiena, 3 Augusts, 2012 - 11:15
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/11
CPV klasifikators: 
48821000-9
Iepirkuma priekšmets: 
Blue Coat ražojuma starpniekservera modernizācija
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 41 818,00 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Atbilstoši dokumentācijā norādītiem kritērijiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2013.g. 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 23 Jūlijs, 2012 - 15:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Piektdiena, 22 Jūnijs, 2012 - 10:30