Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2011/44 EĀRF

Līgumcena: 
116 219,48 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „iPro”
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 19 Jūlijs, 2012 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Ceturdiena, 2 Augusts, 2012 - 11:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2011/44 EĀRF
CPV klasifikators: 
32420000-3
Iepirkuma priekšmets: 
Datortīkla drošības iekārtas
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 116 361.00 lati (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
Līdz 2014.gada 31.decembrim
Iepirkuma atvēršana: 
Pirmdiena, 16 Jūlijs, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Ceturdiena, 31 Maijs, 2012 - 11:30