Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/13

Līgumcena: 
12 496,00 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA "ABC Software"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Pirmdiena, 10 Septembris, 2012 - 09:30
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Trešdiena, 10 Oktobris, 2012 - 16:30
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/13
CPV klasifikators: 
72200000-7
Iepirkuma priekšmets: 
Mobapp programmatūras pilnveidošana un Vienotā notikuma reģistra sasaiste ar Resursu vadības IS ģeogrāfisko koordināšu saņemšanai
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 12 500,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
3 mēnešus no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Piektdiena, 24 Augusts, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Pirmdiena, 13 Augusts, 2012 - 13:00