Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/12

Līguma izpildītājs: 
Oracle East Central Europe Limited filiāle Latvijā
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Pakalpojumu dienests (67219111)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67219046
E-pasts: 
pd@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/12
Iepirkuma priekšmets: 
Oracle tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšana
Iepirkuma daļa: 
Iepirkums nav dalīts daļās
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Otrdiena, 21 Augusts, 2012 - 15:30
Papildinformācija: 

Sarunu procedūras izvēles pamatojums:
Lai nodrošinātu tehniskā atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu Iekšlietu ministrijas Informācijas centra esošajām Oracle datu bāzu vadības sistēmu produktiem ir nepieciešama iegādāties un atjaunot 20 (divdesmit) “Oracle Software” pakalpojumu licences. Ņemot vērā to, ka Oracle East Central Europe Limited Filiāle Latvijā ir vienīgais autorizētais pārstāvis Latvijā, kuram ir tiesības sniegt šāda veida pakalpojumus, Informācijas Centrs ir nolēmis veikt sarunu procedūru ar Oracle East Central Europe Limited Filiāli Latvijā par tehniska atbalsta un atjauninājumu piegādes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 2.punktu. Vairākas Informācijas centra esošās datu bāzes darbojās uz Oracle platformas un līdz ar to, Centram nav iespējams izvēlēties citu ekvivalentu vai analoģisku platformu uz kuras darbotos Centra uzturētās datu bāzes, jo tas radīs daudz lielākas izmaksas.