Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

2010.gada programma

1. Fonda nosaukums

Eiropas Ārējo robežu fonds

2. Gada programma

2010.gads

3. Prioritāte

4.prioritāte „Atbalsts IT sistēmu izveidei, kas nepieciešamas Kopienas tiesību instrumentu īstenošanai ārējo robežu un vīzu jomā”

4. Aktivitāte

4.4.aktivitāte „Nacionālas SIS II aplikācijas un ar SIS II sistēmu saistīto nacionālo reģistru pilnveidošana, sistēmas sagatavošana funkcionālo Atbilstības testu izpildei atbilstoši ICD 3.0 versijā noteiktajām prasībām”

5. Projekta nosaukums

„Nacionālas SIS II aplikācijas un ar SIS II sistēmu saistīto nacionālo reģistru pilnveidošana, sistēmas sagatavošana funkcionālo Atbilstības testu izpildei atbilstoši ICD 3.0 versijā noteiktajām prasībām”

6.    Projekta apraksts

Projekta realizācijas rezultātā Nacionālā Šengenas Informācijas sistēma (NS.SIS) tiks sagatavota savienošanai ar Centrālo Šengenas Informācijas sistēmu (CS.SIS) efektīvai un kvalitatīvai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontrolei, izmantojot Eiropas Savienības un nacionālos informācijas resursus. Kā arī labāk tiks aizsargātas Eiropas Savienības un Latvijas valsts ekonomiskās intereses un efektīvāk nodrošināta iekšēja drošība.

Šāda mērķa sasniegšanai ir nepieciešams Eiropas Komisijas noteiktajā laikā posmā modernizēt esošu Otras paaudzes Nacionālo Šengenas Informācijas sistēmu līdz Interface Control Document tehniskās dokumentācijas 3.0 versijai. Sistēmas modernizācijas darbi iekļaus sevī gan pašas N.SIS II sistēmas pilnveidošanu, gan saistīto nacionālo datu uzkrāšanas reģistru, gan SIRENE datu-plūsmas sistēmas modernizāciju. Papildus plānotiem modernizācijas darbiem ir nepieciešams veikt visa datu apstrādes kompleksa Atbilstības testēšanu sadarbībā ar Centrālas Šengenas Informācijas sistēmas izstrādātāju. Ņemot vērā šādas Atbilstības testēšanas sarežģītības pakāpi uz izpildāmo testu daudzumu (vairāk nekā 500 testēšanas scenāriju), pirms oficiāla testēšanas procesa ir nepieciešams veikt iepriekš minēta datu apstrādes kompleksa sagatavošanu, šo testu veikšanai, kā arī izpildīt virkni no pieejamiem testēšanas scenārijiem, centrālas sistēmas vietā izmantojot tas simulatoru.
Rezultātā otras paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas Latvijas nacionāla daļa atbildīs esošam Eiropas Komisijas tehniskām prasībām, kā arī tiks nodrošinātas Latvijas Republikas uzņemtās saistības Šengenas Konvencijas un Šengenas Acquis prasību izpildē.

Projektu tiek plānots realizēt 11 mēnešu laikā (posmā no 2011.gada 26.janvāra līdz 2011.gada 30.decembrim).

7. Iepirkumi

Iepirkuma procedūra Nr. IeM NVA 2011/06 EĀRF

8. Projekta statuss

Projekts ir pabeigts.

9. Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti:

Nacionālā Šengenas Informācijas sistēma (NS.SIS) tika sagatavota savienošanai ar Centrālo Šengenas Informācijas sistēmu (CS.SIS) efektīvai un kvalitatīvai Latvijas Republikas un Eiropas Savienības ārējās robežas kontrolei, izmantojot Eiropas Savienības un nacionālos informācijas resursus;

Ir izpildītas 2010.gadā 03.jūnijā adaptētā un pagarinātā (Council Regulation (EC) No 541/2010) SIS II izstrādes mandātā prasības.

 

Pēdējo reizi rediģēts: 2012.gada 10.jūlijā