Subscribe to Pierakstīties jaunumiem (RSS)

IEPIRKUMS IeM IC 2012/15

Līgumcena: 
7 451,04 latu (bez PVN)
Līguma izpildītājs: 
SIA „Santa Monica Networks"
Lēmuma pieņemšanas datums: 
Ceturdiena, 27 Septembris, 2012 - 15:00
Paziņojuma par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanas datums: 
Pirmdiena, 22 Oktobris, 2012 - 16:00
Iepirkums noslēdzies
Pasūtītāja nosaukums: 
Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Kontaktpersona: 
Ēvalds Utināns (67219499, 26308567)
Adrese: 
Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009
Fakss: 
67208219
E-pasts: 
evalds.utinans@ic.iem.gov.lv
Darba laiks: 
8:00 - 16:30
Iepirkuma identifikācijas numurs: 
IeM IC 2012/15
CPV klasifikators: 
32500000-8
Iepirkuma priekšmets: 
Telekomunikāciju tīkla VoIP vārteju ar ISDN PRI portu iegāde
Paredzamā līgumcena par daļu: 
Līdz 7 852,00 latu (bez PVN)
Vērtēšanas kritēriji: 
Zemākā cena no prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem
Līguma darbības termiņš: 
30 dienas no līguma parakstīšanas dienas
Iepirkuma atvēršana: 
Otrdiena, 25 Septembris, 2012 - 14:00
Paziņojums par līgumu (vai publikācija mājaslapā sarunu procedūras gadījumā): 
Trešdiena, 12 Septembris, 2012 - 12:00